Roots 13
Op de peutergroepen wordt gewerkt met het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! en de VVE (voor en vroegschoolse educatie) -methode Piramide. Op drie locaties wordt in samenwerking met de basisscholen als aanvulling op Piramide met het woordenschatprogramma Logo3000 gewerkt.  Piramide is een educatief programma voor jonge kinderen. Door slimme combinaties van activiteiten en spel krijgen kinderen met deze gecertificeerde methode grip op de wereld. Piramide heeft 12 verschillende thema’s. Twee tot vier weken lang staat alles op de peutergroep in het teken van het betreffende thema. De liedjes, boekjes, en spelletjes die gedaan worden hebben allemaal met het thema te maken. Het jaarprogramma van de peutergroep wordt afgestemd op het jaarprogramma van de basisscholen. Regelmatig is er overleg met de basisscholen en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Ouders krijgen bij elke nieuw thema een ouderbrief met daarin informatie over het betreffende thema en een thematas. De thematas bestaat uit spelmateriaal, een prentenboek, een boekje met de woorden voorzien van afbeeldingen die horen bij het thema en soms ook liedjes die passen bij het thema. Kinderen leren nog meer van het thema als ze ook thuis spelenderwijs aan de slag gaan met het project. De inbreng van de ouder(s) is belangrijk, door samen te spelen met het materiaal wordt de ontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd.

Elk kind heeft één pedagogisch medewerker als mentor. De mentor zorgt er samen met het team voor dat het kind zich fijn voelt op de peutergroep. De mentor observeert het kind en legt de ontwikkelingen vast in het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! Twee keer per jaar bespreekt de mentor de ontwikkeling van het kind met de ouder(s). Als er zorgen zijn over het kind, worden deze snel gesignaleerd en worden na overleg met ouders eventuele vervolgstappen in werking gezet. Bij de overgang naar de basisschool gaan de gegevens over de ontwikkeling van het kind met toestemming van de ouder(s) naar de basisschool. De overgang van de peutergroep naar kleutergroep verloopt hierdoor soepel.

Meer informatie over de VVE-methode Piramide kunt u vinden op www.piramidemethode.nl