Tarieven 2022

De ouderbijdrage voor de peuteropvang is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw gezinsinkomen. Hieronder worden de situaties genoemd met de daarbij horende tabel.

Als u NIET in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 1 op u van toepassing. U betaalt dan een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het bruto gezinsinkomen. Nadat u een aanbod van ons heeft ontvangen, levert u uw Inkomensverklaring(en) (deze zijn op te vragen bij de belastingdienst) en een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag (deze ontvangt u van ons bij een aanbod) bij ons in.

Als u WEL in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 2 op u van toepassing. Nadat uw een aanbod van ons heeft ontvangen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Gebruik de gegevens uit de tabel 2 voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. De aanvraag dient te gebeuren tot uiterlijk 3 maanden na de maand waarin de peuteropvang is gestart.
De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag berekenen op de website 
www.toeslagen.nl of via de kinderopvangtoeslag app. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800-0543.

Indien u NIET woonachtig bent in Delft, dan is Tabel 2 op u van toepassing. 

Tabel 1

Tarieven peuteropvang 2022
voor ouders die NIET in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen

Prijzen per maand

van

tot

maandag/woensdag/vrijdag

dinsdag/donderdag

€0

€ 20.584

€ 13

€ 12

€ 20.585

€ 31.648

€ 16

€ 16

€ 31.649

€ 43.550

€ 35

€ 33

€ 43.551

€ 59.235

€ 55

€ 52

€ 59.236

€ 85.146

€ 95

€ 91

€ 85.147

€ 117.989

€ 162

€ 154

€ 117.990

en hoger

€ 215

€ 205

Wij factureren 40 schoolweken in 11 maanden, de maand augustus wordt niet gefactureerd.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst wordt bovenstaande verkorte inkomensafhankelijke ouderbijdrage tabel gehanteerd.
Door het overleggen van uw inkomensgegevens via een Inkomensverklaring (op te vragen bij de Belastingdienst) kunnen wij uw ouderbijdrage berekenen. Daarnaast vult u een Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in, welke u bij ons inlevert. Indien uw inkomenssituatie tijdens de plaatsingsperiode wijzigt dan is het van belang dat u dit aan ons doorgeeft.

Tabel 2

Tarieven peuteropvang 2022
voor ouders die WEL in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

maandag/woensdag/vrijdag – 10,5 uur per week

Uurtarief

€ 8,50

Dagen per week

3

Gemiddeld aantal uur per maand

35,00

Kosten per maand

€ 297,50

dinsdag/donderdag – 10 uur per week

Uurtarief

€ 8,50

Dagen per week

2

Gemiddeld aantal uur per maand

33,33

Kosten per maand

€ 283,33

Wij factureren 40 schoolweken in 12 maanden. De kinderopvangtoeslag wordt in 12 maanden uitgekeerd.

Bovengenoemde bedragen zijn bruto bedragen. Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.
De aanvraag dient te gebeuren binnen 3 maanden na de maand waarin de peuteropvang is gestart.

De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag berekenen op de website www.toeslagen.nl. of via de kinderopvangtoeslag app. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800-0543.