Campagne “Geef een prentenboek cadeau”

Meer nieuws

17 mei 2022

De leesbevorderingscampagne “Geef een prentenboek cadeau” is gestart en heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien met mooie kinderboeken.

Lezen en voorlezen is ontzettend belangrijk. Steeds vaker horen we hoe de leesvaardigheid van jongeren drastisch afneemt. Kinderen en jongeren die lezen of voorgelezen worden hebben een veel grotere woordenschat dan kinderen die niet lezen of voorgelezen worden.

Dit jaar is het prentenboek “ik zou wel een kindje lusten” van Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid gekozen als campagnetitel.

De Stichting Delftse Peuterspeelzalen staat achter de campagne “Geef een prentenboek cadeau” en heeft daarom voor alle kinderen op de peutergroepen dit prentenboek aangeschaft. Deze prentenboeken zullen binnenkort op alle locaties worden uitgedeeld.