Roots 13

Op alle peutergroepen wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Voor meer informatie zie werkwijze/programma’s. Alle peuters op de peutergroep nemen deel aan dit programma. Vanuit de overheid zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor peuters met een VVE verwijzing. Hierdoor gaan de opvanguren voor peuters met een VVE verwijzing vanaf 1 augustus 2020 veranderen.

Vanaf 1 augustus 2020 hebben alle peuters die op indicatie van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een VVE verwijzing hebben ontvangen, recht op uitbreiding van de opvanguren in de peuteropvang. Peuters vanaf de leeftijd van 3 jaar en 1,5 maanden met een VVE verwijzing krijgen bij beschikbaarheid op de peutergroep uitbreiding in de uren aangeboden. Peuters die geplaatst zitten op groep 1 (maandag, woensdag en vrijdag) ontvangen bij beschikbaarheid een aanbod voor uitbreiding met groep 2 (dinsdag en donderdag). Peuters die geplaatst zitten op groep 2 (dinsdag en donderdag) ontvangen bij beschikbaarheid een aanbod voor uitbreiding met groep 1 (maandag, woensdag en vrijdag). De opvanguren breiden in beide situaties uit naar 20,5 uur opvang per week. Ouders krijgen maandelijks een factuur voor 11,5 uur opvang per week, de overige 9 uur zijn gratis. Ouders zijn niet verplicht om van de aangeboden uitbreiding gebruik te maken. Kinderen die vóór 1 augustus 2020 tweeënhalf jaar oud waren en deelnamen aan voorschoolse educatie, blijft de oude norm gelden, maar mogen deze uitbreiding bij beschikbaarheid wel aangeboden krijgen.