Voordat uw kind naar de peutergroep gaat, kunt u samen met uw kind naar Samenspel. U kunt ook naar Samenspel als uw kind al gebruik maakt van de peutergroep.

Samenspel is een spelochtend bedoeld voor ouders en kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

Bij Samenspel speelt u samen met uw kind om zo de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De ochtend wordt begeleid door een ervaren pedagogisch medewerker. 


Op de samenspelochtend kunt u met uw kind:

  • spelen met een groot aanbod van spelmateriaal
  • knutselen
  • voorlezen
  • zingen
  • dansen en bewegen
  • andere ouders ontmoeten

Samenspel is geopend tijdens de basisschoolweken en kost € 1,00 per keer. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, u bent tijdens de schoolweken iedere dinsdag van 8.45 uur tot 10.45 uur van harte welkom.

Locatie
Basisschool de Horizon
Brahmslaan 42
2625 BW Delft

Samenspel wordt mogelijk gemaakt door
Stichting Delftse Peuterspeelzalen
Basisschool de Horizon
ARAM Group BV uit Capelle aan den IJssel