Download hier de tarieventabel 2019
(PDF bestand)De ouderbijdrage voor de peuteropvang is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw gezinsinkomen. Hieronder worden de mogelijkheden genoemd welke op u van toepassing zijn én welke tabel op u van toepassing is.
  1. U komt NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 1 op u van toepassing. U levert uw Inkomensverklaring(en) en Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag bij ons in.

    U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van het bruto gezinsinkomen welke op de Inkomensverklaring(en) van beide ouders/verzorgers (voorheen IB60 formulier) staat vermeld. Deze Inkomensverklaring(en) is/zijn op te vragen bij de Belastingdienst. Daarnaast vult u de Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in en levert deze samen met uw Inkomensverklaring bij ons in.

  2. U komt WEL in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan is Tabel 2 op u van toepassing. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

    De bedragen van Tabel 2 zijn brutobedragen. Gebruik de gegevens uit de tabel voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De aanvraag dient te gebeuren tot uiterlijk 3 maanden na de maand waarin de peuteropvang is gestart.
    De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk, u kunt de toeslag berekenen op de website www.toeslagen.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800-0543.


  3. Indien u niet woonachtig bent in Delft, dan is Tabel 2 op u van toepassing met uitzondering van postcodegebieden 2286 en 2289, voor deze postcodegebieden geldt tevens Tabel 1.
 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen