Samenspel

Samenspel is een spelochtend tijdens basisschoolweken voor ouders en kinderen van 1,5 tot 4 jaar.

Bij Samenspel speelt u samen met uw kind om zo de ontwikkeling van uw kind te stimuleren.
 De ochtend wordt begeleid door een ervaren pedagogisch medewerker.

De activiteiten van de spelochtend zijn:

  • spelen met een groot aanbod van spelmatriaal

  • knutselen

  • voorlezen

  • zingen

  • dansen en bewegen

  • andere ouders ontmoeten
Samenspel is voor alle ouders met kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar. Deelname bedraagt € 1,00 per keer en kunt u betalen op de Samenspelochtend. U bent tijdens de schoolweken iedere dinsdag van 8.45 uur tot 10.45 uur van harte welkom bij:

Basisschool de Horizon
Brahmslaan 42

2625 BW Delft

Samenspel wordt gesponsord door ARAM Group BV uit Capelle aan den IJssel.

 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen