Programma

Op alle locaties werken we met het programma Piramide.

Wat is Piramide?


Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen tussen de 0 en de 7 jaar, deze methode kan worden gebruikt vanaf het kinderdagverblijf of de peuteropvang tot en met groep 3 van de basisschool. Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide uw zoon of dochter grip te krijgen op de wereld om hem/ haar heen.

Totaal programma
Piramide richt zich op alle ontwikkelingsgebieden: naast de verstandelijke ontwikkeling wordt ruimschoots aandacht besteed aan de emotionele en motorische ontwikkeling van uw kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of uw kind goed is in taal of rekenen, maar ook of hij/zij prettig met andere kan omgaan en plezier heeft in het spel. Piramide stimuleert uw kind ook als hij/zij goed kan tekenen, sporten, of graag muziek wil maken.

Zelfstandig leren en spelen
Kinderen willen zelf de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Dit zelfstandig leren wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrije spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Misschien wil het graag met andere kinderen in de bouw hoek spelen, of liever in de huis hoek. Maar ook de taalhoek, de denkhoek en de kunsthoek zijn erg aantrekkelijk. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker een handje om uit al dat leuks een keuze te maken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de pedagogisch medewerker bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten
Piramide is opgebouwd rond projecten. De pedagogisch medewerkers gebruiken voor elk project een ander projectboek, dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes, en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Het jaar begint in alle groepen met het project welkom. Daarin raken de kinderen vertrouwd met alle regels en rituelen, en leren ze bijvoorbeeld dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Het welkom programma geeft de kinderen houvast en een veilig gevoel in de nieuwe groep. Daarna volgen projecten met de thema's als Mensen, Eten en drinken, Huis, Verkeer, Lente en kunst. Deze projecten komen elk jaar terug, maar ieder jaar op een hoger niveau. Er wordt gekeken naar de leeftijd en de huidige ontwikkeling van het kind, het thema kan moeilijker of makkelijker gemaakt worden, ieder kind zijn eigen niveau. Zo krijgt ieder kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.

Vaste dagopbouw
Een dag met Piramide heeft een vaste opbouw. Als u uw kind 's morgens komt brengen, staat de pedagogisch medewerker al klaar voor een persoonlijke begroeting. Vervolgens bent u van harte welkom bij de zogeheten spelinloop, waarin u nog even met uw kind in de groep kunt spelen. Dat maakt de overgang tussen thuis en de peutergroep een stuk gemakkelijker.

De dagritme kaarten die aan de muur hangen kunnen de kinderen zien wat ze die dag gaan doen en in welke volgorde. Zo weten ze bijvoorbeeld of ze eerst aan een project gaan werken en daarna vrij kunnen spelen, of andersom. En natuurlijk zijn er dagelijks vaste momenten voor een tussendoortje en het buiten spelen. De overgang van de ene activiteit naar de andere wordt vaak begeleid door een liedje. Zo zingen de kinderen tijdens het opbergen van de spulletjes mee met "we gaan opruimen, we gaan opruimen, ruim de boel maar op!".

Aan het einde van de dag neemt de pedagogisch medewerker nog even de dag door met de kinderen en er wordt vooruitgeblikt op wat er morgen op het programma staat. Tot slot zingen ze met elkaar het afscheidsliedje, en dan staat er een ouder en/ of verzorger klaar om het kind op te halen.

Uw inbreng
Een goed contact tussen u en de pedagogisch medewerker is erg belangrijk. Een vanzelfsprekend moment om even bij te praten, is tijdens het brengen of halen van uw kind. Tijdens de ouderavonden en gesprekken over uw kind met de pedagogisch medewerkers, wordt uitgebreider over de ontwikkeling van uw kind gesproken. Bij Piramide gaat het contact met de ouders nog een stapje verder. Naast de eerder genoemde spelinloop zijn er speciale momenten in het jaar waarop u kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten binnen de groep. Ook worden er bij ieder project leuke tips gegeven, waarmee u zelf thuis samen met uw kind aan de slag kunt gaan.

Meer informatie
Meer informatie over Piramide kunt u vinden op www.piramidemethode.nlThema-tassen

Bij onze peutergroepen krijgen de kinderen bij 10 projecten ook een thema-tas mee naar huis van het project. De thema-tas bestaat uit spelmateriaal, een prentenboek, een boekje met de woorden voorzien van afbeeldingen die horen bij het thema en soms ook liedjes die passen bij het thema. Kinderen leren nog meer van het thema als ze ook thuis spelenderwijs aan de slag gaan met het project. De inbreng van de ouder(s) is daarbij belangrijk, door samen te spelen met het materiaal wordt de ontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd.KIJK ontwikkelingsvolgsysteem op de peutergroepen

Alle kinderen worden dagelijks geobserveerd; hoe gaat het met het kind, wat vindt het kind leuk om te doen, waar is het kind in de ontwikkeling op diverse gebieden. Na de wenperiode, binnen 3 maanden, bespreekt de pedagogisch medewerker de eerste observaties van het kind op de peutergroep met de ouder(s). Ook bij het dagelijks halen en brengen wordt de ouder geïnformeerd. In dit 10 minuten gesprek is er tijd om in alle rust te bespreken hoe het gaat met het kind op de groep en wederzijdse ervaringen van het kind te delen. Vervolgens nodigt de pedagogisch medewerker de ouder(s) elk half jaar uit voor een 10 minuten gesprek om de ontwikkeling en de ervaringen van het kind in de groep te bespreken. Bij de overgang naar de basisschool gaan de observatiegegevens van de ontwikkeling van het kind, met toestemming van de ouder(s), ook naar de basisschool. Zodat de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep voorspoedig verloopt en de leerkracht op de hoogte is van de ontwikkeling en behoeften van het kind.
 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen