Kwaliteit

Centraal pedagogisch beleid

Download hier ons Centraal Pedagogisch Beleidsplan (juni 2018).


GGD rapport

De Wet kinderopvang regelt dat alle kindcentra minimaal jaarlijks door de plaatselijke GGD gecontroleerd moeten worden. Naast de bekende terreinen als personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid houdt de GGD ook toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid. SDP beschikt over een pedagogisch beleidsplan dat verwoordt hoe de medewerkers hun pedagogische taak uitvoeren. Hierdoor is de kwaliteit van de kinderopvang daadwerkelijk gewaarborgd. De GGD stelt inspectierapporten op die voor zowel de instelling als voor de ouders bedoeld is. Sinds de invoering van de wet kinderopvang (2005) is deze nieuwe keuringsvorm ingesteld en wordt nog jaarlijks beoordeeld en bijgesteld.

Download hier de meest recente GGD-inspectierapporten (PDF formaat):
Berend Botje
Dikkertje Dap
Melktanthofje
Mierennest
Minimax
Open Hoek
Pareltje
Pinokkio
Ronde Kring
Roots


Onderwijsinspectie

In mei en juni 2019 heeft de Onderwijsinspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op twee peutergroepen in Delft.

Download hier de rapporten (PDF formaat):
Minimax
Pareltje


Wet Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Wilt u snel weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Bereken dan uw kinderopvangtoeslag bij Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
U kunt een toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Hebt u geen BSN/sofinummer? Bel dan de BelastingTelefoon voor informatie over wat u dan moet doen.

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht van de belastingdienst. Dit bericht heet een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel toeslag u voorlopig krijgt. Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen. Binnen 4 weken na de voorschotbeschikking krijgt u het 1e bedrag op uw rekening.

Met Mijn toeslagen kunt u de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit zien op Mijn toeslagen.

Hebt u hulp nodig om een toeslag aan te vragen? Dan kunt u terecht bij de balie van uw belastingkantoor. Bel eerst de BelastingTelefoon om een afspraak te maken. U kunt ook terecht bij een toeslagenservicepunt bij u in de buurt. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.


Suggesties, tips, klachten

Heeft u suggesties, tips of klachten, mailt u dan naar info@delftsepeuterspeelzalen.nl. Deze worden door ons zeer gewaardeerd.


Klachtenregeling voor de gebruikers en medewerkers van de Stichting Delftse Peuterspeelzalen

Download hier het Klachtreglement (.doc bestand)
 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen