Klik hier voor de Algemene Voorwaarden

Inschrijfformulier voor peuteropvang

Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven bij de Stichting Delftse Peuterspeelzalen. U ontvangt na verzending een schriftelijke bevestiging.

Achternaam kind:
Roepnaam kind:
(verw.) Geb.datum:  
Geslacht:  
BSN (sofinummer):
Thuistaal kind:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Telefoon:
Voorvoegsel & voorletter(s)
ouder/verzorger (1):
   
Achternaam ouder/verzorger (1):  
BSN (sofinummer):
Geboortedatum (DD MM JJJJ)
Tel. mobiel/werk:
Voorvoegsel en voorletter(s)
ouder/verzorger (2):
 
Achternaam ouder/verzorger (2):
BSN (sofinummer):
Geboortedatum (DD MM JJJJ)
Tel. mobiel/werk:
Bankrekening (IBAN):
Gewenste ingangsdatum:
Speelzaal van voorkeur (1):
Speelzaal van voorkeur (2):
Speelzaal van voorkeur (3):
Gewenste dagdelen:

Openingstijden
Maandag, woensdag en vrijdag van 08:30 t/m 12:00
Dinsdag en donderdag van 08:30 t/m 13:30
Is er al een kind van u geplaatst / geplaatst geweest bij Stichting Delftse Peuterspeelzalen?
Zo ja, naam kind:
En welke opvang:
Zodra bekend is wat de plaatsingsmogelijkheden zijn, nemen wij contact met u op. Nadat de datum van plaatsing is overeengekomen, ontvangt u hiervan een bevestiging. Daarnaast kennen wij een opzegtermijn van 1 maand.

Uw e-mailadres:
Vul uw e-mailadres nogmaals in ter bevestiging:
Eventuele opmerking(en):




= Verplicht veld
 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen