Wat is een peutergroep?

Voor de 2-4 jarigen is een veilige en vertrouwde omgeving essentieel om zich te kunnen ontplooien en op onderzoek uit te gaan. Een peutergroep is een gezellige ruimte met verschillende hoekjes, materialen en spelmogelijkheden.

Een kind kan op de peutergroep op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo ervaringen opdoen. Er worden diverse groepsactiviteiten aangeboden: kringspelletjes, muziek maken, knutselen, bewegingsspelletjes, poppenkast enz. De leidsters lezen veel voor en zingen liedjes met de kinderen.
De kinderen worden begeleid door vaste leidsters; zij stimuleren de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen.

Op alle groepen van de SDP werken wij succesvol met het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK! en de methode Piramide. Met deze methodieken kunnen wij de ontwikkeling van uw kind goed in beeld brengen en aansluiten op haar/zijn ontwikkeling. Op deze manier kunnen wij uw peuter op een speelse wijze voorbereiden op de basisschool. Uit ervaring is gebleken dat peuters zich optimaal ontwikkelen door te spelen en nieuwe uitdagingen aan te gaan die aansluiten op hun ontwikkeling.

Welke dagen kan mijn kind naar de peuteropvang?

Op alle groepen gaan peuters op vaste dagdelen per week naar de peuteropvang. Wij werken met vaste groepen die minimaal 10 uur per week volgens de methode Piramide werken.
Alle peutergroepen zijn geopend tijdens de schoolweken van het basisonderwijs.
 
 
© copyright 2007-2019 Stichting Delftse Peuterspeelzalen